تخفیف
1
کیسه آب گرم برقی تخفیف کیسه آب گرم برقی تخفیف

کیسه آب گرم برقی تخفیف

با استفاده از کیسه آب گرم برقی دیگر نیازی نیست آب را جداگانه گرم کنید و به سختی آب جوش را درون کیسه بریزید ، بلکه تنها کافیست کیسه آب گرم را به برق متصل نمایید و دقایقی را صبر کنید

قیمت: 25,000 تومان
مشخصات فنی کامل
1