تخفیف
1
کباب زن زینوین کباب زن زینوین

کباب زن زینوین

کباب زن زینوین خانگی دارایی شماره ثبت میباشد و نیازی به برق و باطری ندارد به راحتی قابل حمل است و در پارک و پیک نیک و مسافرت بسیار کاربردی بوده و کبابی دبش میتوانید به همراه دوستان و خانواده داشته باشید

قیمت: 79,000 تومان
مشخصات فنی کامل
1